tirsdag den 21. april 2009

Erstes Halbfinale des Eurovision Song Contest live und exklusiv bei PHOENIX (Dienstag, 12. Mai 2009, ab 19.45 Uhr)

PHOENIX überträgt in diesem Jahr das erste Habfinale für den Eurovision Schlager Wettbewerb live und exklusiv. PHOENIX führt ab 19.45 Uhr in das Backstage-Geschehen des Eurovision Song Contests ein. Ab 20.00 Uhr bietet die einstündige Dokumentation "Tour d’Eurovision – Der ultimative Grand Prix Report" spannende Hintergrundinformationen über Hitgiganten sowie Pleiten, Pech und Pannen des Gesangswettbewerbs. Dieser ironische Rückblick auf die Geschichte des europäischen Schlagerwettbewerbs "Grand Prix d’Eurovision de la Chanson", führt unterhaltend in das Thema ein. Um 21.00 Uhr beginnt dann live das erste Halbfinale des diesjährigen Wettbewerbs in Moskau. Die Entscheidung liegt bei den Fernsehzuschauern in Deutschland, die telefonisch mit abstimmen können, welche zehn Interpreten dieser Gruppe beim Finale am Samstag, 16. Mai, ab 21.00 Uhr in Moskau auftreten dürfen.

An diesem ersten Halbfinale beteiligen sich die 19 europäischen Länder: Andorra, Armenien, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Finnland, Georgien, Island, Israel, Malta, Mazedonien, Montenegro, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei und Weißrussland. Interviews mit Musikexperten und Musikern ergänzen und vertiefen das Halbfinale. Im Anschluss an die Show bleibt PHOENIX noch bis 23.30 Uhr mit Backstage-Berichten in Moskau.

19.45 Uhr - Moskau: Backstage (Hintergründe und Interviews)
20.00 Uhr - Tour d’Eurovision , Film von Christian Stöffler, WDR/2005
21.00 Uhr - 54. Eurovision Song Contest, 1. Halbfinale
23.00 Uhr - Moskau: Backstage (Hintergrundinformationen und Interviews)

Das zweite Halbfinale strahlt der NDR in einer Zusammenfassung zeitversetzt am 14. Mai um 23.00 Uhr aus.

lørdag den 4. april 2009

Nu träder Ipredlagen i kraft - Nyhetsmorgon (01.04.2009)

Nu träder Ipredlagen i kraft (video)

Henrik Pontén, jurist Antipiratbyrån, Magnus Andersson (C) och Johan Axhamn, doktorand upphovsrätt om fildelningslagen Ipred.

I forumet: "Lagen är meningslös"

Nu träder Ipredlagen i kraft
I dag träder den omdiskuterade fildelningslagen Ipred i kraft. Lagen har kritiserats hårt bland annat för att den anses riktas mot ungdomar.

Magnus Andersson (C) är ordförande i centerpartiets ungdomsförbund, och starkt kritisk både mot Ipredlagen och regeringens hantering av frågan. Han gästar Nyhetsmorgon onsdag tillsammans med Antipiratbyråns jurist Henrik Pontén , som är en av förgrundsfigurerna för kampen mot den illegala fildelningen.Fakta om Ipred:

*Upphovsrättsinnehavare kan begära ut identiteten bakom en IP-adress från vilket illegal fildelning skett. Enligt lagen ska det röra sig om intrång av viss omfattning. *Enbart nedladdning av fåtal verk ska inte räcka. Men så fort det handlar om uppladdning, kan uppgifterna lämnas ut.
*Dagens teknik innebär ofta att man laddar upp samtidigt som man laddar ned.
*Kopiering för eget bruk av lagligt nedladdade verk är tillåten.
*Skadestånd ska täcka den faktiska skadan, inte mer.
*Lagen ska inte gälla fildelning som skett innan lagen trätt i kraft.
*Den som tvingas lämna ut en identitet måste informera den berörde.
*Lagen träder i kraft den 1 april.

Källa: Justitiedepartementet (TT)Nyhetskanalen.se: Nu blir Ipred verklighet

Nu är Ipred-lagen verklighet

Från och med 1 april, riskerar alla svenska fildelare att få upphovsrättsinnehavare efter sig.
- Vi kommer självklart att använda lagen, säger Antipiratbyråns jurist Henrik Pontén till TT.

Det kontroversiella lagförslaget som klubbades i riksdagen 25 februari innebär att upphovsrättsinnehavare får rätt att i domstol begära ut identiteten bakom en misstänkt illegal fildelning.
Enligt lagtexten ska det röra sig om intrång av "viss omfattning". Ett fåtal nedladdningar ska inte räcka för att få ut identiteten, däremot ska en uppladdning vara tillräckligt för att gå till domstol.

En uppladdning räcker

Och eftersom den vanligaste fildelningstekniken, bittorrent, bygger på att användarna laddar upp filer samtidigt som andra laddas ned finns det risk att en fildelning räcker för att åka fast.
- Det kan räcka med att man laddar upp ett verk för att man ska ställa till stor skada, säger Lars Gustafsson, vd för skivproducenternas organisation Ifpi, till TT.

Större risk för stordelarna

I första hand är det de som ägnar sig åt fildelning i större skala som kommer att ligga i farozonen för att åka dit. Men även personer som fildelar i begränsad omfattning kan beröras.
- Det är ju litet slumpen som avgör vilket IP-nummer man hittar, men vi börjar med de större, säger Lars Gustafsson.

Fokus på slutanvändarna

Business Software Alliance, som företräder programvaruföretagen, gläds också över den nya Ipred-lagen, men anser inte att den kommer att få lika stor inverkan på dem som när det gäller skiv- och filmbolagen.
- Historiskt sett har vi mer riktat in oss mot slutanvändarna, alltså kommuner, myndigheter och framför allt företag. Men vi kommer givetvis att följa vad som händer med lagen och det är möjligt att vårt fokus ändras framöver, säger advokat Agne Lindberg, till Nyhetskanalen.se.

Trafiken på nätet halverades igår (02.04.2009)

Första dagen med Ipredlagen Trafiken på nätet halverades igår

Första dagen med Ipredlagen gick internettrafiken ner med nästan hälften jämfört med onsdagen. Men på Pirate Bay var aktiviteten oförändrad.

Det är siffror från Netnod, Sveriges största knutpunkt, som visar att trafiken på onsdagen bara gick upp i som mest 110 gigabit/s, jämfört med drygt 195 på tisdagen. Netnod driver fem knutpunkter där svenska och utländska operatörer utbyter internettrafik.

Ingen teknisk förklaring

Då Netnods knutpunkter är störst i landet ger trafiken normalt en bild av den totala internetaktiviteten. Man räknar med att fildelning står för en stor del av all trafik på nätet.
Det verkar som att det är Ipredlagen, som trädde i kraft igår, som är orsaken till nedgången, då man ännu inte hittat någon annan teknisk förklaring, skriver Ny Teknik.

Normalt på Pirate Bay

Men samtidigt visar data att svenskarnas aktivitet på sajten Pirate Bay låg på normal nivå. Sverige stod för cirka två procent av trafiken mot Pirate Bays tracker, precis som vi gjort en längre tid, skriver tidningen.

Ipred-fall dröjer flera månader (02.04.2009)

Ipred-fall dröjer flera månader

Igår lämnade ett antal bokförlag in det första Ipred-ärendet till Solna tingsrätt. Och fler ärenden väntas från skivbranschen inom några veckor.
Men lagen är ny och det kommer att ta flera månader innan det första fallet är avgjort.

Lars Lindström är domare i Solna tingsrätt och den som just nu handhar landets första Ipred-fall. Och domstolen har redan tagit det första steget.
- Vi har skickat ut förelägganden till internetleverantören och de ska få svara inom 14 dagar från det att de fått papperna. Sen får vi ta ställning, säger Lars Lindström till TV4Nyheterna.

Förlagen först ut

Fallet handlar om ett antal bokförlag som vill få tillgång till namn och adress på en person som de misstänker har tillgängliggjort 2 000 ljudböcker på internet. Personuppgifterna finns hos internetoperatören. Bevisen som man åberopar samlades in under natten till onsdagen, bara timmar efter det att Ipred-lagen trätt i kraft.

”Inte kristallklart”

Men eftersom ärendet är unikt så är det fortfarande oklart hur domstolen ska arbeta.
- Det får vi naturligtvis studera, både lagen och lagförarbetena. Det är ju en helt ny lagstiftning det här och det är inte helt kristallklart ens för oss, säger Lars Lindström.

Musikbranschen följer

Bokbranschen var alltså först ut med att åberopa den nya lagen, men snart följer andra branscher efter.
- Vi har börjat titta på vilken illegal aktivitet som sker och börjat förbereda de anmälningar som vi nu tyvärr också kommer behöva göra, säger Ludvig Werner, ordförande i musikbranschorganisationen IFPI.
När kommer anmälningarna?
- Inom ett par veckor.

Tar ”några månader”

Men det kommer att ta tid för domstolarna att avgöra de första Ipred-fallen, i alla fall såhär i början.
- Först har vi de här 14 dagarna, sen föreställer jag mig att det kräver ytterligare komplettering eller handläggning, skriftlig eller muntlig, för att det ska bli klart. Men förhoppningsvis inom några månader, säger Lars Lindström.

Förlag inleder jakten på fildelare (01.04.2009)

Bokförlag först med Ipred-fall

Fem ljudboksförlag blev de första att försöka använda sig av Ipred-lagen, som trädde ikraft idag. Bolagen har gått till domstol för att få spåra misstänkta fildelare.
Leif G W Persson, Jan Guillou och Åsa Larsson är bland de 15 författarna bakom anmälan.

Det är ljudboksförlagen Earbooks, Storyside, Piratförlaget, Bonnier Audio och Norstedts som tillsammans lämnat in en gemensam "ansökan om informationsföreläggande" till Solna tingsrätt för att få ut namnet bakom ett IP-nummer.

Sprids illegalt

- Den illegala spridningen av ljudböcker genom fildelning har växt mycket snabbt det senaste året I stort sett alla ljudböcker som de svenska förlagen ger ut sprids illegalt på nätet. Det drabbar författare, förlag och internetbokhandlare ekonomiskt, säger Svenska Förläggareföreningens ordförande Kjell Bohlund i ett pressmeddelande.
Risken med detta är att utgivningen på sikt leder till minskad utgivning, menar Förläggareföreningen.

15 berörda författare

Förläggareföreningen menar att man har bevis för brott mot upphovsrätten. Enligt föreningen har drygt 2.800 ljudböcker laddats ner till datorn, och det kan ses som storskaligt, menar man. Bland de böcker som laddats ner är Jens Lapidus "Aldrig fucka upp", Stieg Larssons "Män som hatar kvinnor", Jan Guillous "Tjuvarnas marknad" och Mia Törnbloms "Självkänsla nu".

Fildelningen gick ner direkt (01.04.2009)

Fildelningen gick ner direkt

Första dagen med Ipredlagen gick internettrafiken ner med 30 procent vid 16-tiden jämfört med samma tid på tisdagen.

- Merparten av all internettrafik är fildelning. Därför finns det ingen annan förklaring till den här kraftiga trafiknedgången än den nya Ipredlagen. Det sänder en väldigt stark signal att lagstiftningen fungerar, säger Henrik Pontén, jurist på Antipiratbyrån, till Metro.

Ner 30 procent

Företaget Netnod mäter huvudparten av all internettrafik mellan svenska och internationella nät och de uppger att mängden trafik var 30 procent lägre vid 16-tiden på eftermiddagen än samma tid på tisdagen.

Brev till fildelare

Före Ipredlagen beräknades 1,3 miljoner svenskar fildela film och ännu fler musik.
Antipiratbyrån vill snabba på minskningen av fildelningen genom att skicka brev direkt till fildelarna.

Så drabbas du av Ipred (25.02.2009)

Så drabbas du av Ipred

Att ladda ned upphovsrättsskyddade filer från internet innebär från och med 1 april i år en större risk för att bli skadeståndsskyldig. Nyhetskanalen sammanfattar vad som egentligen gäller.

Steg 1: Rättighetshavare misstänker intrång i upphovsrätten.
Steg 2: Rättighetshavare säkrar bevis, till exempel med hjälp av en skärmbild eller loggfiler, för att det på sannolika skäl har begåtts ett intrång, ”av en viss omfattning”, med hjälp av den aktuella IP-adressen.
Enligt motståndarna till Ipred-lagen finns det här en uppenbar risk att bevisningen förfalskas vilket, tekniskt sett, inte är speciellt svårt. Att det är direkt brottsligt innebär inte att alla automatiskt avstår från förfalskningar.

Domstolsbeslut

Steg 3: Rättighetshavare presenterar bevisen för domstol som kan besluta att en internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer.
Här hävdar Ipred-motståndarna att bristande teknisk kompetens hos domstolarna kan resultera i att internetleverantörer allt för lättvinnligt tvingas lämna ut uppgifter om sina kunder. Att ord kan komma att stå mot ord ser motståndarna också som ett problem då stora företag kan verka mer trovärdiga än en privatperson.
Att Ipred-lagen handhar civilrättsliga mål, alltså förhållandet direkt mellan enskilda personer (även en juridisk person) är enligt förespråkarna en stor fördel.
Kenth Muldin på Stim hävdar till exempel i ett debattinlägg på newsmill.se att det vore orimligt att låta polis och åklagare sköta handläggandet av "Ipred-ärenden" då det skulle ta resurser från annan viktig brottbekämpning. Dessutom tror han inte att någon inblandad part egentligen vill gå till domstol.

Skrämsel kan förekomma

Steg 4: Rättighetshavare tar kontakt med personen som äger internetabonnemanget bakom IP-numret.
Enligt Kenth Muldin bör abonnenten i ett första skede varnas för att upprepa intrånget, varefter intrånget förhoppningsvis upphör. I andra hand bör rättighetshavaren, endast under förutsättning att det framstår som mycket troligt att abonnenten bakom ip-numret är samma person som gjort intrånget, kräva ersättning.
Ipred-motståndarna är i stället rädda för att illasinnade rättighetshavare ska chansa på att få pengar genom att skrämma privatpersoner med hot om rättegång och stora skadestånd om de inte betalar en mindre summa pengar direkt. Likaså kan till exempel rasistiska organisationer använda svepskäl för att få ut känslig information.

Skadestånd

Steg 5: Om rättighetshavare och internetabonnent inte kommer överens kan den sistnämnda dras inför domstol, med skadestånd som följd.
Ipred-motståndarna är kritiska och hänvisar till utländska domar där privatpersoner har dömts till skadestånd i miljonklassen. Anhängarna till den nya lagen menar å sin sida att vi ska följa svensk praxis med lägre skadeståndskrav.

onsdag den 1. april 2009

The Kelly Family - Tough Road Vol. 02 (1994)Kurzbeschreibung
- LIVE -

1. Baby Smile, 2. Ares Qui, 3. When The Last Tree...

4. Once In A While, 5. Thrills, 6. Key To My Heart,

7. First Time, 8.Why Why Why,

9. Break Free, 10. An Angel,

11. Hey Diddeldidey, 12. An der Nordseeküste (Red Rover), 13. Wir lieben die Stürme, 14. Ole Ole Ole, 15. A Hard Days Night
16. Let it be, 17. Let my people go,

18. Take my Hand, 19. Amazing Graze

portugal - Festival da Canção 2009


01_Nucha - "Tudo está na tua mão"

02_ Romana - "Acordem olhos doirados"

03_ Filipa Batista - "O teu lugar"

04_ André Rodrigues - "Não vou voltar a mim"

05_Luciana Abreu - "Juntos vamos conseguir (Yes We Can)"

06_ Nuno Norte - "Lua sem luar"

07_ Tayti - "Amore mio, amore mio"

08_ Fernando Pereira - "É o amor"

09_ Eva Danin - "Amar mais forte que o vento"

10_ Francisco Andrade - "Voar é ver"

11_Flor-de-Lis - "Todas as ruas do amor"

12_ Nuno & Fábia - "Não demores (quero-te aquecer)"

Festival da Canção 2009 RTP - Flor-De-Lis is the WINNER!