onsdag den 14. april 2010

TV2 - Margrethe II, Hele Danmarks Dronning: Gallamiddag (13.04.2010)


VIDEO: Gavflaben sang for the Queen

Two people dear Danes stood face to face as Kim evening song of Queen Margrethe of his big gala dinner at Christiansborg Castle on the occasion of His Majesty's 70th birthday Friday.

Kim has previously said no thanks nice to perform for the Queen and even have no thanks to a Knight's Cross, because he believes "an old street urchin to keep themselves up with crosses and ribbons and stars."

"The royal tells me not so much. But now that the lady turns 70, it would be rude not to act," said Kim, shortly before he went on stage.

Lune anecdotes from Larsen
Lune Larsen began his small one-man show "by saying that he has known the Queen for life.

"I have known the Queen forever. Not personally, but through magazines, photo magazines or something. First as a daddy's girl, so as Inuit girl dressed in Greenland's national costume, then student girl digging girl, Henry's daughter, wife and now a passport majesty at once 70 years , "came from Larsen.

He continued with yet another anecdote:

"Then in the 70s when I was doing songs with my poetic mentor Mogens Mogensen, so it might happen that we came to a halt. So we started talking about the ladies, we would like ourselves. When I had mentioned mine, then said Mogens Mogensen, who was an old sailor of Captain Haddock-type "

"Margaret."

"The Queen", I asked.

"Yes," said Mogensen.

"He did not, ladies and gentlemen, but he would," said Larsen before he broke out into song "Come Again" from his upcoming album.

=======(danish)
VIDEO: Gavflaben sang for dronningen

To folkekære danskere stod ansigt til ansigt, da Kim Larsen til aften sang for dronning Margrethe ved dennes store gallamiddag på Christiansborg Slot i anledning af majestætens 70 års fødselsdag fredag.

Kim Larsen har tidligere sagt pænt nej tak til at optræde for dronningen og har endda takket nej til et ridderkors, fordi han ikke mener "en gammel gadedreng skal føre sig frem med kors og bånd og stjerner".

"Det royale siger mig ikke så meget. Men når nu damen fylder 70 ville det være uforskammet ikke at optræde," sagde Kim Larsen kort inden han gik på scenen.

Lune anekdoter fra Larsen
Lune Larsen indledte sit lille "one man show" med at sige, at han har kendt dronningen hele livet.

"Jeg har kendt dronningen altid. Ikke personligt, men gennem magasiner, billedblade og sådan noget. Først som fars pige, så som eskimopige forklædt i Grønlands nationaldragt, Så studenterpige, udgravningspige, Henriks pige, dronning og nu en vellignende majestæt på snart 70 år," lød det fra Larsen.

Han fortsatte med endnu en anekdote:

"Dengang i 70'erne, da jeg sad og lavede sange med min poetiske læremester Mogens Mogensen, så kunne det godt ske, at vi gik i stå. Så begyndte vi at snakke om de damer, vi godt kunne tænke os. Når jeg havde nævnt mine, så sagde Mogens Mogensen, som var en gammel sømand af Kaptajn Haddock-typen:"

"Margrethe."

"Dronningen", spurgte jeg.

"Ja", svarede Mogensen.

"Han gjorde det ikke, mine damer og herrer, men han ville," sagde Larsen inden han brød ud i sangen "Kom igen" fra hans kommende album.

Ingen kommentarer: